Ammehjælp

Ammehjælp til den nybagte mor

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder. Alligevel viser studier, at 99% af alle nybagte mødre ønsker og opstarter et ammeforløb, men at det kun er 55%, der udelukkende ernærer deres barn via modermælk når barnet fylder 4 måneder.

Som jordemødre har vi stor erfaring med amning og nyfødte og tilbyder derfor professionel hjælp og assistance, så I kan få den støtte og vejledning i forskellige ammestillinger, ammeteknikker og sutteteknikker, der er så utrolig vigtig for en vellykket ammeetablering og et godt ammeforløb.

Vi har rigtig god erfaring med akupunktur i barselsperioden bl.a. til stimulering af mælkeproduktion eller behandling af brystbetændelse og mælkeknuder og som beroligende når amning skal lykkedes.

Ammehjælpen henvender sig både til dig, der er førstegangsfødende og flergangsfødende (evt. med et tidligere kompliceret ammeforløb) og anvendes som forberedelse før fødsel og til mere konkrete problemstillinger efter baby er født.
Bestil tid til AmmehjælpBestilt tid til Ammehjælp incl. akupunktur